Människor på flykt behöver din hjälp

Röda Korset
Sms:a AKUT 100 till 72 900 för att skänka 100 kronor till Röda Korsets arbete.

Du kan också skänka via Röda Korsets hemsida.

Bankgiro: 900–8004
Plusgiro: 900 800–4

Skriv Katastrofhjälpen i inbetalningen.

Hoppets stjärna

Postgiro: 900253–6
Bankgiro: 900–2536

Skriv flyktingar i inbetalningen.

UNHCR

FN:s flyktingorgan UNHCR är på plats i Grekland för att hjälpa flyktingarna på Medelhavet. På deras hemsida kan du skänka valfritt belopp för att hjälpa till.

Plusgiro: 90 01 64-5
Bankgiro: 90 0-16 45

Rädda barnen

Organisationen har insatser för familjer och barn som flyr krigets Syrien. Genom att skänka pengar till Katastroffonden stödjer du deras arbete. Rädda barnen finns också på plats i Syrien, Irak och Jemen.

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033

UNICEF

Även FN:s barnfond finns på plats i katastrofområdena för att hjälpa barn som flyr. Ge valfritt belopp på UNICEF:s hemsida.

Postgiro: 90 20 01-7
Bankgiro: 902-0017

ActionAid

Alla flyr inte mot Europa. Många familjer bor i stora flyktingläger i närliggande länder och Action Aid finns på plats i Libanon och Jordanien.

Postgiro: 90 00 83-7
Bankgiro: 900-0837. Märk inbetalningen ”Syrien”.

Läkare utan gränser

Organisationen patrullerar på Medelhavet med egna fartyg för att rädda flyktingar ur vattnet.

Plusgiro: 900603-2
Bankgiro: 900-6032
Swish: 9006032

Eller skänk pengar via hemsidan.

Vi gör vad vi kan

http://www.vigorvadvikan.com/

Annonser