Valuta för startavgiften

För den ekonomiskt lagde så har undertecknad genom erfarenhet utarbetat ett säker metodik som ofelbart sänker kostnaden per minut för de dryga startavgifterna. Löptiden ute banan förlängs radikalt och därmed går också kostnaden ned.

Gör så här:

 1. Låt bli att kolla kompassen och riktningen mot startpunkten  innan start. Tävlingen börjar ju först när du har startat.
 2. Spring allt vad du orkar till startpunkten och helst vidare till första kontrollen. Detta är ett viktigt moment som ofelbart kommer att förlänga löptiden.
 3. Vik inte kartan, håll den löst och lägg tid på att läsa in dig varje gång du tittar på kartan.
 4. Överhuvudtaget, kolla sällan på kartan mellan kontrollerna. Lita på ditt kartminne, speciellt när du är trött och/eller i besvärlig och detaljerad terräng.
 5. Satsa på långa kompassgångar mot små otydliga terrängobjekt.
 6. Bry dig inte om höjdkurvorna så mycket, se dem mest som dekorationer.
 7. Häng konstant på andra löpare när du har möjlighet. De vet ju var de skall och de är dessutom antagligen på väg till din kontroll.
 8. Ifrågasätt kartritarens förmåga om verkligheten inte stämmer med kartan. Du vet ju var du är!
 9. Gör snabba antaganden om var du egentligen är och utgå ifrån det och hitta rätt därifrån. Vänd framförallt aldrig tillbaka dit kom ifrån om du känner dig osäker.
 10. Allmänt – chansa mycket och ha en positiv tro på att det mesta kommer att lösa sig när du närmar dig kontrollen.

Lycka till ! 😉 😉 😉

Ett-gott-skratt-forlanger-livet

 

Annonser

Hur länge är man ny-orienterare?

Familjen åkte ju dit för några år sedan och drabbades fullständigt av orienteringsbacillen. Livet ser nu väldigt mycket annorlunda ut nu …

 • Vi tränar och tävlar 2-3 gånger i veckan större delen av året
 • Eventor är en naturlig del av vår planering
 • O-ringen styr semesterplanerna
 • Både O-morsan och jag är aktiva i föreningen som ledare och som funktionsansvariga
 • Vi lägger glatt en vecka på att förbereda och genomföra våra egna tävlingar
 • Vi går upp i gryningen när det regnar för att ge oss ut och springa i kylan och vätan
 • Vi duschar utomhus så länge det är plusgrader
 • Lera är bara fuktig jord och sand som går att tvätta bort
 • Regn är bara vatten som kommer uppifrån
 • Orienteringsburgare är en naturlig del av matplaneringen
 • Vi har en liten orienteringsskärm i backspegeln på bilen

När blir vi riktiga orienterare ? 🙂

Lera